Fr. Jerzy Popiełuszko’s publications

 • Bać się tylko zdrady Chrystusa, Agencja Wydawnicza Jednością Silni, Wrocław 1985.
 • Bóg i Ojczyzna (Publikacja dla duchowieństwa), Kościół św. Stanisława Kostki Warszawa-Żoliborz, Kuria Metropolitalna Warszawska, Wydział Duszpasterstwa, Warszawa 1984.
 • Cena miłości Ojczyzny, Rzym 1984.
 • Dobrego dnia!... Myśli na każdy dzień roku, red. J. Sochoń, Edycja Św. Pawła, Częstochowa 2002.
 • Dotknięcie Boga. Myśli, modlitwy, wywiady, red. J. Sochoń, PAX, Warszawa 1999.
 • Homilie. Wraz z wybranymi homiliami i wprowadzeniem ks. prałata Teofila Boguckiego. Słowo wstępne: prof. Klemens Szaniawski, CDN, Warszawa 1984; SŁOWO, Warszawa 19842.
 • Kazania 19821984, red. J. Sochoń, WAW, Warszawa 1998.
 • Kazania 19821984, red. Z. Malacki, Agencja Wydawnicza i Reklamowa AKCES, Warszawa 2004.
 • Kazania patriotyczne. Msze święte w intencji Ojczyzny w czasie stanu wojennego w Polsce. Styczeń 1982 – sierpień 1984 – 9 wrzesień 1984. Słowo Boże, homilie, modlitwy, Poezja, Libella, Paryż 1984.
 • Ku wolności wyswobodził nas Chrystus. Homilie. Wywiady. Słowo ostatnie, KOS, Warszawa 1984.
 • Myśli wyszukane, wybór J. Sochoń, ZNAK, Kraków 2001.
 • Myśliprzypomnieniaostatnie słowa, red. E. Kownacka, A. Wojnowski, GAUDIUM, Lublin 2002.
 • Polski Sierpień. Homilie, Parafia Św. Stanisława Kostki, Warszawa 1989.
 • Słowa do narodu. Kazania i rozważania 19821984, red. F. Blachnicki, Wydawnictwo Międzynarodowego Centrum Ewangelizacji Światło-Życie MAXIMILIANUM, Carlsberg 1984.
 • Słowa do Narodu. Kazania, modlitwy, zapiski z lat 19801984, Antyk, Kęty 1991.
 • Zapiski 19801984, Ed. Spotkania, Paris 1985.