Sources

 • Proces o uprowadzenie i zabójstwo księdza Jerzego Popiełuszki, cz. 1: Wyjaśnienia oskarżonych, akt oskarżenia przeciwko generałom Władysławowi Ciastonowi i Zenonowi Płatkowi, cz. 2: Zeznania świadków, red. M. Bielska, I. Kowalska, NOWA, Warszawa 1992.
 • Dokumenty. Październik 1984, „Zeszyty Historyczne” 1985, nr 71.
 • Kochany Księże Jurku ...: listy do księdza Jerzego Popiełuszki, red. A. Zagrodzki, Niezależna Oficyna Wydawnicza, Warszawa 1985.
 • Sprawcy byli nieobecni. Proces morderców ks. Jerzego Popiełuszki, red. M.P. Krzyżański, L. Lechowicz, B. Wierzbiański, Nowy Jork 1986.
 • Ballada o żołnierzu z Bartoszyc, red. M. Okęcka-Bromkowa, Wyd. Duszpasterstwa Rolników, Włocławek 2000.
 • Orszulik A., Czas przełomu. Notatki z rozmów z władzami PRL w latach 19811989, Obserwator-Apostolicum, Warszawa–Ząbki 2006.
 • Kościół w PRL. Dokumenty, t. 3: 19751989, red. P. Raina, Poznań–Pelplin 1996.
 • Ks. Jerzy Popiełuszko, męczennik za wiarę i Ojczyznę, cz. 1: W służbie Kościoła, cz. 2: Proces Toruński, red. P. Raina, Oficyna Poetów i Malarzy, Londyn 1986; Warmińskie Wydawnictwo Diecezjalne, Olsztyn 19902.
 • Rozmowy z władzami PRL. Arcybiskup Dąbrowski w służbie Kościoła i Narodu, t. 2: 19821989, red. P. Raina,Warszawa 1995.
 • Stan wojenny w zapiskach arcybiskupa Dąbrowskiego, red. P. Raina, von borowiecky, Warszawa 2006.
 • Tajne dokumenty Państwo-Kościół 19801989, Aneks-Polityka, Londyn–Warszawa 1993.