Reminiscences, Accounts, Interviews

  • Mój krzyk Ojczyzny był krzykiem. 20. rocznica męczeńskiej śmierci ks. Jerzego Popiełuszki, red. J. Korcz, „ADAM”, Warszawa 2004.
  • Baliński J., Zatapiany dzwon. Ks. J. Popiełuszko wśród nas, „ADAM”, Warszawa 1998.
  • Bogucki T., Moje wspomnienia o ks. Jerzym Popiełuszce, Warszawa 1986.
  • Chrostowski W., Świadectwo. Dokumenty, IRSA, Innsbruck 1991.
  • Ks. Jerzy Popiełuszko. Życie i śmierć. Dokumenty i wspomnienia, POLEMIKA, Paris 1986.
  • Lammich S., Proces przeciwko zabójcom ks. Jerzego Popiełuszki. Relacja obserwatora i dokumenty, (tłum. z niem.), POLONIA, London 1986.
  • Modlitwa za Polskę: ksiądz Jerzy Popiełuszko we wspomnieniach bliskich, red. P. Czartoryski-Sziler, Fundacja „Nasza Przyszłość”, Szczecinek 2004.
  • Wspomnienia o Księdzu Jerzym, red. J. Płaska, MAG Agencja Wydawnicza Katolików, Warszawa 2000.
  • Poniński A., Proces. Zabójcy ks. Jerzego Popiełuszki przed sądem w Toruniu, Drukarnia i Księgarnia św. Wojciecha, Poznań 2005.
  • Śledziewska J., Jest wciąż wśród nas. Wspomnienia świadectwo refleksje, Warszawa 1994.