Biographies

  • Czaczkowska E., Wiścicki T., Ksiądz Jerzy Popiełuszko, Świat Książki, Warszawa 2004; Świat Książki Bertelsmann Media, Warszawa 20082.
  • Kindziuk M., Ksiądz Jerzy Popiełuszko. Opowieść o chwalebnym życiu, męczeńskiej śmierci i rosnącym kulcie zamordowanego w 1984 roku kapelana „Solidarności”, Edipresse Polska, Warszawa 2004.
  • Kindziuk M., Świadek prawdy. Życie i śmierć ks. Jerzego Popiełuszki, Edycja Św. Pawła, Częstochowa 2004.
  • Kotański J., Nagroda dla księdza. Ks. Jerzy Popiełuszko (19471984), TiSS, Lublin 2004.
  • Lewek A., Ksiądz Jerzy Popiełuszko. Symbol ofiar komunizmu, Parafia Św. Stanisława Kostki, Warszawa 1991; APOSTOLICUM, Warszawa 19942; WAW, Warszawa 19983.
  • Malacki Z., Sługa Boży Ksiądz Jerzy Popiełuszko, Wydawnictwo Sióstr Loretanek, Warszawa 2002.
  • Nitecki P., Znak zwycięstwa. Ks. Jerzy Popiełuszko 19471984, Warszawa 1989; Wrocławska Księgarnia Archidiecezjalna, Wrocław 19902; PAX, Warszawa 19983, 20024.
  • Sikorska G., Prawda warta życia. Ks. Jerzy Popiełuszko, Polska Fundacja Kulturalna, Londyn 1985; Pokolenie, Warszawa 19882; PELTA PRESS, Warszawa 19913.