Monographies, Causes

 • Ks. Jerzy Popiełuszko męczennik 19 październik 1984, red. J. Aptacy, Wyd. Wszechnicy Mazurskiej UKSW, OleckoWarszawa 2006.
 • Branach Z., Piętno księżobójcy. Operacja Popiełuszko. Rzecz o „zbrodni czterdziestolecia”, Cetera, Toruń 2005.
 • Daszkiewicz K., Kulisy zbrodni. Dziesiąty rok od morderstwa ks. Jerzego Popiełuszki, Wydawnictwo Poznańskie, Poznań 1994.
 • Daszkiewicz K., Sprawa morderstwa księdza Jerzego Popiełuszki raz jeszcze, Media Rodzina, Poznań 2004.
 • Daszkiewicz K, Śmierć księdza Jerzego Popiełuszki, Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa „Dom Organizatora”, Toruń 2000.
 • Daszkiewicz K., Uprowadzenie i morderstwo ks. Jerzego Popiełuszki, Kantor Wydawniczy SAWW, Poznań 1990 i nast. wyd.
 • Kąkolewski K., Ksiądz Jerzy w rękach oprawców. Rzeczywiste przyczyny i przebieg porwania i zamordowania ks. Jerzego Popiełuszki, von borowiecky, Warszawa 2004.
 • Paśko-Paśkiewicz A., Makabryczne morderstwo ks. Jerzego Popiełuszki (tło i kulisy zbrodni w świetle procesu toruńskiego), bmw 1990.
 • Ruane K., Racja stanu: zabić księdza, tłum. D. Chylińska, Kraków 2004.
 • Sochoń J., Rekolekcje z... Ksiądz Jerzy Popiełuszko, Wydawnictwo „M”, Kraków 2001.
 • Sumara Z., Ks. Jerzy Popiełuszko na tle wydarzeń 19811985 w świetle podziemnych publikacji i prasy polityczno-związkowej ukazującej się w kraju, Mała Poligrafia Redemptorystów, Tarnów 2001.
 • Sumliński W., Kto naprawdę Go zabił?, Rosner, Warszawa 2005.
 • Turno J., Wokół procesu o zabójstwo księdza Jerzego Popiełuszki, Warsztaty Wydawnicze OGNIWO, Wrocław 1989.
 • Zieleniewski M., Rozkaz: zabić!, Angraf, Piła 1990.
 • Zwyciężyłeś? zwyciężaj, ADSUM, Warszawa 1985.