Cult

  • Badora B., Szymańska J., Kult ks. Jerzego Popiełuszki w świetle danych statystycznych i świadectw materialnych, „Kultura i społeczeństwo” 1993, nr 3.
  • Ks. Jerzy Popiełuszko. Ofiara spełniona. Msze święte za Ojczyznę odprawiane w kościele Św. Stanisława Kostki w Warszawie w latach 19821984, red. G. Bartoszewski, Z. Grzelczyk, G. Kalwarczyk, K. Soborak, Wydawnictwo Sióstr Loretanek, Warszawa 2004.
  • Bogucki T., W hołdzie ks. Jerzemu Popiełuszce, W służbie Bogu Kościołowi Ojczyźnie, Kościół św. Stanisława Kostki, Warszawa 1987.
  • Czuwamy. Służby przy Grobie Księdza Jerzego Popiełuszki 19841994, red. M. Jaworski, J. Marczak, P. Nitecki, J. Płaska, J. Wroczyńska, Kościelna Służba Porządkowa przy Parafii Św. Stanisława Kostki, Warszawa 1995.
  • Lewek A., Męczennik prawdy i nadziei. Ks. Jerzy Popiełuszko, Parafia Św. Stanisława Kostki w Warszawie, Warszawa 1986.
  • Malacki Z., Kościół pod wezwaniem Św. Stanisława Kostki u grobu Sługi Bożego ks. Jerzego Popiełuszki, WAW, Warszawa 1999.
  • Moja Polska rozmodlona. Ksiądz Jerzy Popiełuszko, Parafia Św. Stanisława Kostki, Warszawa 1985.
  • Czuwamy. Służby przy Grobie Księdza Jerzego Popiełuszki 19841994, cz. 2, red. J. Płaska, Kościelna Służba Porządkowa przy Parafii Św. Stanisława Kostki, Warszawa 1996.
  • Bogu i Ojczyźnie, red. J. Płaska, T. Janek, Kuria Metropolitalna Warszawska, Warszawa 1997; 19982.